دخترک غمگین بود. پدر کنارش رفت و علت را پرسید. دخترک گفت: بابا فرزند خوانده یعنی چی؟ امشب همه در مهمانی می گفتند من فرزند شما و مامان نیستم فرزند خوانده هستم.

قلب پدر به تپش افتاد. همیشه از این روز می ترسید. نمی دانست جواب دختر کوچک پنج ساله را چه بدهد.

در همین لحظه مادر با لبخند کنار پدر و دختر نشست و گفت: فرزندها در شکم مادر رشد می کنند ولی فرزند خوانده یعنی کودکی که پدر و مادر با تمام وجود آرزویش را می کنند و خدا کمک می کند تا او در قلب مادر و پدر رشد کند و متولد شود. تو در قلب من و پدر رشد کرده ای عزیزم.

دخترک شاد شد و پدر نفسی به آرامی کشید و با خود فکر کرد واقعا همسرش یک مادر نمونه است گرچه هرگز فرزندی به دنیا نیاورده است!!تاريخ : شنبه ۴ آبان۱۳۹۲ | ۲۰:۳۸ بعد از ظهر | نویسنده : محمدرضاسلمانی ندوشن |
  • کنترل سی
  • پاساد
  • ایران سافت